Nie mamy minimalnego nakładu. Jesteśmy w stanie wydrukować jedną lub dwie sztuki, nie jest najekonomiczniejsze rozwiązanie.  Przy większych ilościach cena jednostkowa spada, przy ulotkach można taką ilość ustalić na około 1000-2500 sztuk.