W przypadku oklejania witryn jesteśmy uzależnieni od warunków atmosferycznych.
Montaż prowadzimy, gdy temperatura jest wyższa od 10 C, ale zależy to też od rodzaju folii.
Jest jeden warunek konieczny – podczas montażu nie może padać śnieg lub deszcz.